Aanmelden donateur Boekensteun

De Boekensteun

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL58RABO0316183121 van De Boekensteun te Brummen. Als u langer wilt profiteren van de gratis toegang tot de lezingen, dan verzoeken wij u ons te machtigen. Wilt u dan het onderste gedeelte van het formulier ook invullen.

Ik maak onderstaan bedrag over op rekeningnummer NL58RABO0316183121 van De Boekensteun

minimum jaardonatie € 20,-

Hierbij machtig ik De Boekensteun tot wederopzegging om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening

minimum jaardonatie € 20,-