Aanmelden donateur Boekenvrienden

De Boekenvrienden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL46RABO0111088380 van t.n.v. Stichting Vrienden van de Voorster Openbare Bibliotheken.  Als u langer wilt profiteren van de gratis toegang tot de lezingen, dan verzoeken wij u ons te machtigen. Wilt u dan het onderste gedeelte van het formulier ook invullen.

Ik maak onderstaand bedrag over op rekeningnummer NL46RABO0111088380 t.n.v. Stichting Vrienden van de Voorster Openbare Bibliotheken.

minimum jaardonatie € 10,-

Hierbij machtig ik Stichting Vrienden van de Voorster Openbare Bibliotheken tot wederopzegging om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening

minimum jaardonatie € 10,-