Disclaimer

Deze website is eigendom van bibliotheek Brummen/Voorst. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan bibliotheek Brummen/Voorst. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bibliotheek Brummen/Voorst en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden . Hoewel de bibliotheek Brummen/Voorst grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De bibliotheek Brummen/Voorst en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De bibliotheek Brummen/Voorst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door bibliotheek Brummen/Voorst worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van bibliotheek Brummen/Voorst