Programma voor het Onderwijs

De Bibliotheek Brummen/Voorst is partner op het terrein van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Wij onderhouden contacten met peuterspeelzalen, organisaties voor kinderopvang, basisscholen en kindcentra. Wij adviseren over leespromotie en media voor verschillende leeftijdsgroepen; een doorgaande leeslijn is daarbij onze leidraad.

Het Educatief Programma is een samenwerkingsproject van de drie Veluwse bibliotheken Brummen|Voorst, Nijkerk en Noord-Veluwe. Dit jaar is het Educatief Programma geactualiseerd en uitgebreid met aanbod voor alle voorschoolse organisaties. Naast de basisscholen ontvangen ook zij het Educatief Programma voor het schooljaar 2018-2019. Het Educatief Programma 2018-2019 bevat weer projecten die de kerndoelen van het primair onderwijs stimuleren.

Voor de leeftijd 0 tot 4 jaar en voor iedere groep kan gekozen worden uit meerdere programma onderdelen, van theatervoorstellingen tot schrijversbezoeken, en van groepsbezoeken tot lessen digitale vaardigheden.

Enthousiaste medewerkers van de bibliotheek staan klaar om de kinderen in de bibliotheek te ontvangen, of om op school of in hun kinderopvanglocatie te ontmoeten. Met de diverse onderdelen van het Educatief Programma kunnen kinderen kennismaken met de bibliotheek en met boeken en hun leesplezier vergroten. Daarnaast zijn er programma onderdelen die belangstelling wekken voor het cultureel erfgoed. Op het gebied van mediawijsheid zijn de doelen onder meer het digitaal “geletterd” maken, het stimuleren van bewustwording van eigen gedrag en dat van anderen bij het gebruik van internet en de leuke en minder leuke kanten van social media.

Naast programma onderdelen gericht op kinderen zijn er ook mogelijkheden voor leerkrachten en ouders. Zoals de invulling van ouderavonden met interactief voorlezen of een cursus Open Boek gericht op de leescoördinatoren.

Hoe werkt het invullen van de formulieren?

Het invullen van de formulieren werkt als volgt:

  • open het desbetreffende formulier (maak een keuze uit onderstaande formulieren)
  • mocht u het bestand niet kunnen openen dan is het programma Adobe Reader DC waarschijnlijk niet geinstalleerd op uw computer. U kunt dit programma dan downloaden via: deze link
  • sla het bestand allereerst op op uw computer met de naam van uw school, bv: naamschool
  • vul het formulier in en sla de wijzigingen op
  • verstuur het vervolgens als bijlage via de mail naar uw bibliotheek

Educatief Programma 2018-2019

Educatief Programma 2018-2019

Iedere kinderopvangorganisatie en basisschool ontvangt een papieren exemplaar van het Educatief Programma.

De digitale versie kunt u inkijken via onderstaande knop. Wij wensen u veel plezier bij het maken van keuzes uit dit programma en zien uw aanmelding graag tegemoet. Let hierbij wel op de inschrijfdata.

Contact?

Uw contactpersoon voor het onderwijs is Miriam Gerritsen, educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl. U kunt bij haar terecht met uw vragen, voor advies of om te overleggen over maatwerk.