Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Ziet u op tegen het lezen van brieven? Heeft u problemen met het lezen van werkmails? Begrijpt u weinig van de bijsluiter bij uw medicijnen? Dan is het Taalhuis in Brummen-Voorst misschien iets voor u. U kunt hier beter leren lezen en schrijven. Er zijn mensen die u kunnen helpen.

Ga naar het Taalspreekuur in de bibliotheek voor meer informatie.

Taalspreekuur

Tot en met augustus zal er in de locaties Brummen, Eerbeek en Twello geen taalspreekuur zijn. Belangstellenden voor dit spreekuur kunnen contact opnemen met de medewerker in de bibliotheek.

Spreekuur
Het Taalhuis is een herkenbare plek in de bibliotheek met o.a. lesboeken en makkelijke leesboeken. Uitgezonderd de zomermaanden heeft de docent-adviseur wekelijks spreekuur waarbij ze mensen kan helpen bij wat ze nodig hebben en kan doorverwijzen naar andere instanties.

Brummen:
Iedere donderdagmiddag in de oneven weken in bibliotheek Brummen van 14.30 - 16.00 uur

Eerbeek
Iedere donderdagmiddag in de even weken in bibliotheek Eerbeek van 14.30 - 16.00 uur

Twello
Iedere donderdagmorgen van 11.30-13.00 uur

Mensen die graag als taalvrijwilliger aan de slag willen kunnen eveneens tijdens het spreekuur terecht voor meer informatie.

Marian Camphuis is verantwoordelijk voor de coördinatie en de contacten met de lokale organisatie t.a.v. het Taalhuis, m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Voor meer informatie: Mirjam Dijkman, taalcoördinator; taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Taalhuis

15 februari 2017 is in bibliotheek Twello het officiële startsein voor het Taalhuis gegeven.

Samenwerking
Het Taalhuis is een samenwerking tussen de verschillende organisaties in de gemeenten Brummen en de gemeente Voorst:
- Bibliotheek Brummen|Voorst
- Gemeente Brummen en gemeente Voorst
- Stichting Welzijn Brummen en Mens en Welzijn Voorst
- Stichting Lezen en Schrijven
- Vluchtelingenwerk Oost Nederland
- Top Taalgroep

Met het opzetten van dit Taalhuis willen genoemde partners bereiken dat er een centrale plek is waar taalvragers met al hun vragen geholpen worden. En dat duidelijk is wie de taalondersteuners zijn en waar ze te vinden zijn binnen de gemeente Brummen en Voorst.
De taalvragers kunnen wekelijks terecht op het taalspreekuur in de bibliotheek.

Voor tijden zie het Taalspreekuur

VoorleesExpress

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen.

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.

De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!

Leesgroepen

Voor een ieder die graag beter wil leren lezen zijn er bij ons speciale Leesgroepen, deze komen wekelijks bij elkaar in de bibliotheek.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale leesboeken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit zijn boeken voor volwassenen maar in eenvoudige taal herschreven. De leesgroep is voor zowel autochtonen als allochtonen en wordt begeleid door deskundige vrijwilligers.

Wilt u meedoen?
Of kent u iemand die zou willen mee doen?
Kom dan eens langs in de bibliotheek.
Of stuur een mail met uw vraag naar taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Aanmelden kan uiteraard ook gewoon aan de balie van de lokale bibliotheek.

Brummen : maandagmorgen 10.00 – 11.00 uur
Eerbeek   : dinsdagmorgen 10.00 – 11.00 uur
Twello      : woensdagavond 19.00 – 20.00 uur

Hulp van een taalvrijwilliger

Een taalvrijwilliger kan u helpen om beter Nederlands te leren lezen en schrijven.

U bepaalt zelf wat u wilt leren. Bijvoorbeeld brieven schrijven, formulieren invullen of nieuwsbrieven lezen.

Oefenenen met de computer

Wilt u oefenen met de computer?

In de bibliotheek kunt u gratis oefenen met de computer. Dit kan ook thuis. Kijk op de website www.oefenen.nl.