De VoorleesExpress

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook van wezenlijk belang voor kinderen. Taalbeheersing is belangrijk voor hun toekomst en voorlezen is een belangrijk onderdeel in het ontwikkelen van taalvaardigheid. In sommige gezinnen wordt weinig gelezen met kinderen, onze vrijwilligers ondersteunen bij het opzetten van een betere leescultuur.

Wat doet de VoorleesExpress precies?

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen, maar daardoor beginnen ze vaak aan school met een taalachterstand. Dat is lastig weer in te halen. Door een kind voor te lezen, stimuleer je de taalontwikkeling en dat betekent een beter toekomstperspectief voor de allerkleinsten. Alles begint tenslotte met een goede taalbeheersing. De VoorleesExpress vindt: elk kind moet voorgelezen worden! Autochtoon of allochtoon, voorlezen hoort erbij.

Daarom helpt de VoorleesExpress binnen gezinnen om de taalontwikkeling van kinderen van 3.5 tot en met 8 jaar te stimuleren. Dat doet de VoorleesExpress met de hulp van vrijwilligers. Gedurende 20 weken komt er wekelijks een vrijwilliger bij het gezin thuis om samen te lezen, voor te lezen en verhalen te vertellen. Ouders en kinderen worden vanzelf net zo enthousiast! De ouders krijgen bovendien hulp om het voorlezen zelf voort te zetten, want boeken moeten uiteindelijk een vaste plek krijgen in het dagelijks leven van kinderen. Hoe leuker ze lezen vinden, hoe meer ze het doen en hoe beter ze zich ontwikkelen.

Praktische informatie

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ook door Bibliotheek Brummen|Voorst van harte wordt ondersteund. Wij zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn, dat zij een training krijgen in interactief voorlezen en kunnen adviseren over de juiste voorleesboeken voor een gezin. De vrijwilligers
komen regelmatig bijeen en een co√∂rdinator zorgt voor goede begeleiding. Deelnemende gezinnen komen binnen via Kindcentra, basisscholen, logopedisten, organisaties voor welzijn, vluchtelingenwerk en CJG. Aanmelden voor het eigen gezin of mensen in je omgeving kan via de website of bij projectleider Alette van Doorn via brummenvoorst@voorleesexpress.nl