De Bibliotheken in Brummen en Eerbeek moeten blijven! Laat uw stem horen en teken onderstaande petitie

Gepubliceerd op: 3 juni 2019 12:38

De gemeente Brummen staat er financieel niet goed voor en moet bezuinigen. Als Bibliotheek zijn we hiervan op de hoogte. De afgelopen weken is door Mirjam Wijers, het Bestuur en het Regieteam veel tijd gestoken om alle politieke partijen te ontvangen. Tijdens deze uitwisseling is volop aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van de Bibliotheek voor de gemeente Brummen.

Naast het uitlenen van boeken en tijdschriften organiseert de Bibliotheek taallessen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en computerles om digitaal vaardiger te worden.
De jongeren stimuleren we te gaan lezen en we nodigen regelmatig interessante schrijvers en sprekers uit.
Het team en de ruim 160 vrijwilligers regelen dit voor de gemeenschap. Van jong tot oud iedereen profiteert van het aanbod van de Bibliotheek.
Vooralsnog houdt het college vast aan het voornemen te bezuinigen.

Bibliotheek wil deuren open houden voor alle inwoners

Afgelopen week ontvingen wij de concept perspectiefnota van het college van B&W waarin de volgende tekst is opgenomen: ‘Wij stellen de raad voor om de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek met ingang van 2021 met € 100.000,- te verlagen’.
Dat is een bezuiniging van bijna 30%, die de gemeente wil bereiken door sluiting van een vestiging. Terwijl uit de uitslag van het inwonerspanel bleek dat 70% van de inwoners het niet eens is met deze voorgestelde bezuiniging.

Wat gaan wij doen?

Afgelopen donderdagavond 13 juni 2019 hebben drie mensen hun stem laten horen voor de Bibliotheek.
Serena (9 jaar) deed de aftrap en vertelde hoe belangrijk lezen is voor kinderen, dat je de taal dan veel sneller leert. Met haar moeder heeft zij 600 handtekeningen verzameld.
Vervolgens nam Dinanda van Ek het over met een mooi voorbeeld waarin zij aangaf hoe zij haar pupil Mohamed begeleid met lezen.
Mirjam Wijers, directeur van Bibliotheek Brummen | Voorst deed een dringende oproep aan het college om de Bibliotheek als plek om samen te zijn, verbinding te zoeken en kennis te delen, als kloppend hart van een vitaal dorp, niet weg te nemen.

De teller staat op 3.588

Inmiddels hebben wij online al 1.280 stemmen en heeft een spontane actie bij de Jumbo in
Eerbeek ook ruim 1.400 stemmen opgeleverd. Met de handtekeningen van Serena en
op de vestiging in Brummen is de totaalstand nu: 3.588.

U kunt nog steeds stemmen!
Dat kan ook door de petitielijst te tekenen op de vestiging van de Bibliotheek in Brummen en Eerbeek of direct online via onderstaande knop.