Expositie wederopbouw boerderijen IJsselstreek bij de Bibliotheek Brummen

Gepubliceerd op: 7 april 2022 12:21

Van 20 april tot 11 mei is er in de bibliotheek in Brummen een expositie over wederopbouw boerderijen. Een aantal leden van de Oudheidkundige Vereniging de Marke heeft in samenwerking met de Stichting IJsselhoeven een inventarisatie gemaakt van wederopbouw boerderijen langs de IJssel.

Achtergrond boerderijen

In het gebied van de Marke van twee boerderijen, de boerderij aan de Piepenbeltweg 21 in en de aan de Weg naar het Ganzenei nr 10. De boerderij op de Piepenbelt is tussen 1945 en 1950 door de Stichting het Burgerweeshuis gebouwd als vervanging van de boerderij die in de Tweede Wereldoorlog volledig in de as werd gelegd. Inmiddels al enkele malen verbouwd en particulier bezit. De boerderij aan de Weg naar het Ganzenei, het Heyen, was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Sytzama, maar is door Barones Sytzama verkocht aan Staatsbosbeheer, met als voorwaarde dat de in Brummen zeer bekende boer Hendrik Jan Wassink daar tot zijn dood ‘om niet’ kon blijven wonen. Omdat deze boer in januari op 96 jarige leeftijd overleden is, staat de boerderij leeg wordt nu anti-kraak bewoond. Er wordt nog gepoogd deze boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen, omdat het een zogenaamd Doornroosje is. Dat betekent dat er aan deze boerderij nooit verbouwd is, hij is uiterlijk dus nog in de staat waarin hij gebouwd is. Van een gemeentelijk monument mag aan de buitenzijde niets veranderd worden.

Over de expositie

Deze expositie bestaat uit vier grote canvasdoeken, waarop documenten en foto’s afgebeeld zijn van een aantal wederopbouwboerderijen uit de IJsselstreek. Tijdens openingstijden van de Bibliotheek is deze expositie vrij toegankelijk. U bent van harte welkom.

Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

Tussen 1940 en 1945 zijn meer dan 90.000 boerderijen in Nederland verwoest. Nieuwe boerderijen waren nodig om de voedselproductie weer op gang te krijgen. Tevens werden deze boerderijen gebouwd om de traditionele waarden en de vorming van een nationale identiteit te versterken. Daarbij stond modernisering van de landbouw voorop stond. Het ontwerp was er ook op gericht om alle bezigheden in een boerderij binnen één gebouw te concentreren.
Uiterlijke kenmerken van een wederopbouw boerderijzijn: rood pannendak met grote metalen lucht afvoerkanalen en betonnen stalraampjes met een luchtspleet er onder. De plafonds waren niet meer van hout, maar van steen. Veel informatie kunt u nalezen in het boek: “Agrarisch erfgoed inde strijd tussen traditie en modernisering” van Sophie Elpers.