Raad stemt unaniem tegen bezuiniging op Bibliotheek!

Gepubliceerd op: 28 juni 2019 13:54

Donderdag 27 juni j.l. startte het tweede en afsluitende deel van het raadsdebat over de perspectiefnota. Ook voor de Bibliotheken Brummen en Eerbeek een spannende middag, want in het amendement van de PvdA mede ondertekent door Groen Links en D66, was opgenomen de voorgestelde bezuiniging van 100.000 euro te schrappen. Een kleine vertegenwoordiging van de Bibliotheek zat gespannen op de publieke tribune te luisteren.

Rond 10.30 uur volgde de stemming van de fracties over de amendementen. Het amendement van de Bibliotheek werd unaniem aangenomen, wat inhoudt dat met de bezuiniging op de Bibliotheek niet werd ingestemd!
Een fantastisch bericht voor de Bibliotheken Brummen en Eerbeek.

Dank voor alle steun!

Wij willen het Bestuur en kernteam en alle medewerkers, vrijwilligers en inwoners bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en betrokkenheid bij de Bibliotheek.
Wij gaan verder met alle projecten in de Bibliotheek en met het onderzoeken van nieuwe initiatieven met andere partners.