Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Gemeenten Brummen & Voorst

Marktplein 11
7391 DH Twello
info@bibliotheekbrummenvoorst.nl
0575 561 867

Rabobank NL14 RABO 0111 0697 50
KvK 08142521
BTW 8169.02.720.B.01

Bibliotheek Brummen | Voorst is een ANBI. 

Visie & Beleid 2019-2022

Het beleidsplan over de periode 2019 t/m 2022 is tot stand gekomen in overleg met inwoners, portefeuillehouders en beleidsambtenaren van de gemeenten Brummen en Voorst en met het bestuur en medewerkers van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het plan schetst de te verwachten ontwikkelingen tot en met 2022, het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

Ondanks alle veranderingen en digitalisering waarmee de bibliotheek weet mee te bewegen, wijzigt het uitgangspunt van de bibliotheek niet. De bibliotheek is ooit opgericht om burgers in staat te stellen mee te kunnen komen in de maatschappij. Dat was meer dan een eeuw geleden zo en dat is nog steeds zo. Vroeger ging de bibliotheekfunctie met name om lezen en toegang krijgen tot informatie. Tegenwoordig is de bibliotheek ook een ontmoetingsplaats en is digitale vaardigheid een belangrijke pijler.   

Directie & Bestuur

Raad van Beheer
M. Berendsen, voorzitter
Evert Haaksma, penningmeester
Maartje Smeets, secretaris
Marco de Bert, algemeen lid
Y. Lengkeek, algemeen lid (VACATURE)

Directeur
Mirjam Wijers
m.wijers@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Teamleider
Marian Camphuis
m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Coördinatoren

Miriam Gerritsen, Jeugd & Educatie
m.gerritsen@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Marian Camphuis, Third Place
m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Mariël Schotpoort, Basisvaardigheden & Participatie, Taalhuis
m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Informatie voor vrijwilligers

De bibliotheek werkt met een groot team van vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor het werk van de bibliotheek. Dat kan zijn door te ondersteunen bij activiteiten, het bezorgen van boeken of het helpen bij een cursus. Meer informatie voor vrijwilligers vindt u in onderstaande documenten.

Bibliotheken veranderen levens

Jaarverslag & Financieel overzicht

Het jaarverslag van de Stichting Bibliotheek Gemeenten Brummen & Voorst is voor iedereen toegankelijk. Een transparante weergave van de gestelde en behaalde doelen en de financiële huishouding van de bibliotheek vindt u in onderstaande documenten.

Huishoudelijk reglement en gedragsregels

In het huishoudelijk reglement leest u alles dat u als lener moet weten. De gedragsregels geven weer hoe we verwachten dat onze bezoekers zich gedragen.