Huishoudelijk reglement en gedragsregels

In het huishoudelijk reglement lees je alles dat je als lener moet weten. De gedragsregels geven weer hoe we verwachten dat onze bezoekers zich gedragen.