Bedrijfsinformatie

ANBI

Informatie voor vrijwilligers

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Gemeenten Brummen & Voorst

Marktplein 11
7391 DH Twello
info@bibliotheekbrummenvoorst.nl
0575 561 867


Rabobank NL14 RABO 0111 0697 50
KvK 08142521
BTW 8169.02.720.B.01
Bibliotheek Brummen | Voorst is een ANBI.

Directie en Bestuur

Raad van Beheer
Marion Berendsen, voorzitter (VACATURE)
Evert Haaksma, penningmeester
Marco de Bert, algemeen lid
Leonie de Haan, algemeen lid
Yvonne Lengkeek, algemeen lid (VACATURE)

Directeur
Mirjam Wijers
m.wijers@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Teamleider
Marian Camphuis
m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Coordinatoren

Miriam Gerritsen, Jeugd & Educatie
m.gerritsen@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Marian Camphuis, Third Place
m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Mariël Schotpoort, Basisvaardigheden & Participatie, Taalhuis
m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl