Activiteiten van de Bibliotheek

Doelgroepenonderzoek

Flitspeiling over betalen

In het voorjaar van 2019 is via een flitspeiling onderzocht wat de ervaringen van de leden van het BiebPanel zijn over betalen. Ook is er onderzocht hoe zij informatie over betalingen willen krijgen en wat hun voorkeuren zijn.

Ruim tweederde van alle deelnemers is positief over de communicatie rondom betalen. Positief zijn zij onder meer over de manier van betalen, de heldere en tijdige communicatie en zij waarderen de inleverattentie.

Ontevreden panelleden willen graag bericht voor afschrijving van de automatisch incasso, automatische verlenging en boetes. Ze willen op de hoogte worden gehouden van tariefswijzigingen en de inleverattentie blijkt nog niet bij iedereen bekend. 

Panelleden ontvangen het liefst per mail informatie over betalingen van het abonnement en boetes.

De Bibliotheek onderzoekt naar aanleiding van de flitspeiling of het mogelijk is een bericht te sturen voor afschrijven van de automatisch incasso. Informatie over tarieven worden breder verspreid en later dit jaar ontvangen leden van de Bibliotheek informatie over openstaande betalingen per mail.

Maatschappelijke waarde

Het laatste onderzoek vond in november 2018 plaats onder bijna veertienduizend BiebPanelleden. Zij gaven antwoord op de vraag wat de persoonlijke en maatschappelijke waarde van de Bibliotheek is.

Persoonlijke waarde

Grootste persoonlijke waarde zien de leden in het feit dat je toegang hebt tot een grote collectie media tegen een gunstige prijs. Je kunt op een laagdrempelige manier in een prettige en rustige omgeving jezelf ontwikkelen en kennis opdoen. Bovendien is de sociale functie van de Bibliotheek groot.

Maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde is groot, volgens leden van het BiebPanel. Je vindt ontspanning en inspiratie in de Bibliotheek en kunt je er persoonlijk ontwikkelen. Tegelijk kun je je economische welzijn vergroten, zelfredzamer worden en daardoor beter meedoen in de samenleving.

Verbeterpunten

Er zouden voor allerlei doelgroepen meer activiteiten kunnen worden georganiseerd en het brede aanbod van activiteiten zou breder bekend moeten worden. BiebPanelleden zouden laaggeletterden of mensen die weinig digitale vaardigheden hebben snel doorverwijzen naar de Bibliotheek. Zelf hebben sommige van de leden van het panel ook ervaren dat de Bibliotheek goed doorverwijst naar andere organisaties.

Onderzoek: Klanttevredenheid

In de zomer van 2018 onderzocht BiebPanel hoe tevreden de panelleden zijn over de Bibliotheek. Ruim zestienduizend mensen antwoordden op de vraag hoe de tevredenheid over de Bibliotheek groter kan worden.

Algemeen

Over het algemeen is de klanttevredenheid hoog. Vooral klantvriendelijkheid van de medewerkers scoort goed, gevolgd door hun deskundigheid, de prijs-kwaliteitverhouding van abonnementen, de variatie in abonnementen en de openingstijden. 

Cluster Veluwe

Opvallend is dat de Cluster Veluwe Bibliotheken lager scoren dan gemiddeld op de mogelijkheid af te spreken en op horecavoorzieningen. De tevredenheid over deze punten verschilt uiteraard per vestiging. Andere aandachtspunten zijn 'ontspannende' activiteiten en de mogelijkheid contact te leggen met anderen, maar deze scores zijn vergelijkbaar met die van het totale BiebPanel.

Bekendheid diensten

Met name de klassieke diensten van uitlening en ter plekke kranten, tijdschriften of boeken lezen zijn genoemde bezoekredenen. Veertig procent van de deelnemers zegt dat de Bibliotheek ondersteunt in persoonlijke ontwikkeling. De helft van de leden kent diensten als voorlezen voor kinderen, cursussen en literaire activiteiten. Overige diensten zijn bij slechts een derde of zelfs minder van de BiebPanelleden bekend. VoorleesExpress scoort bovengemiddeld op bekendheid.