Visie & Beleid

Een beleidsplan schrijven voor een langere periode is in onze veranderende tijd niet meer wenselijk. Steeds snellere verandering is inmiddels een feit in onze maatschappij.

De introductie van de ipad (2010), financiëleoverheidshuishouding en wijzigingen in het sociale domein hebben bijvoorbeeld grote impact op dedienstverlening van de bibliotheek (gehad). De bibliotheek weet mee te bewegen in de veranderende vraag naar dienstverlening. Dat zien we met name op het gebied van taalvaardigheid (bibliotheek op school, laaggeletterdheid, Voorleesexpress) en digivaardigheid.

Dit beleidsplan schetst de geplande ontwikkelingen in de periode 2019 t/m 2022, het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. We kunnen redelijk inschatten wat in 2019 op stapel staat, voor de drieandere jaren doen we een minder precieze inschatting.

Heel veel veranderingen, maar wat niet wijzigt is het uitgangspunt van de bibliotheek. De bibliotheek is ooit opgericht om burgers in staat te stellen mee te kunnen komen in de maatschappij. Dat was meer dan 100 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo. Vroeger ging het met name om lezen en kunnen beschikken over informatie. Tegenwoordig kunnen we daar verblijfplaats/ontmoeting en digitale vaardigheid aan toevoegen.

Ten behoeve van het opstellen van dit beleidsplan heeft overleg plaatsgevonden met Portefeuillehouders en Beleidsambtenaren van de gemeenten Brummen en Voorst en met het bestuur en de medewerkers van Bibliotheek Brummen/Voorst.