Vacature bestuurslid

Bibliotheek Brummen/Voorst zorgt met 20 medewerkers en ruim 140 vrijwilligers voor bibliotheekwerk in de gemeenten Brummen en Voorst. De bibliotheek is volop in beweging en ontwikkelt zich naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek, met aandacht voor burgerkracht en aansprekende programmering.

We zetten ons de laatste tijd met bijzondere aandacht in het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden, bevordering van basis- en digitale vaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid. Tevens ondersteunen we de scholen met een aantrekkelijk educatief programma.
Wist u dat bijna 30% van de inwoners lid is en ca. 50% gebruik maakt van de bibliotheek?!

Ons bestuur zoekt een nieuw bestuurslid in de rol van secretaris.

Van een enthousiaste kandidaat wordt verwacht dat hij/zij
affiniteit heeft met bibliotheekwerk

  • visie ontwikkelt op de positionering van de bibliotheek
  • klankbord is voor directie
  • zorgdraagt voor de jaarplanner, opstellen van de agenda,actielijst en notulen
  • erop toe ziet dat het bestuur handelt volgens de principes van de Governance Code Cultuur
  • past binnen het bestuursteam
  • Bij voorkeur woonachtig is in Brummen

Het bestuur vergadert zesmaal à achtmaal per jaar.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter, mevrouw Marion Berendsen,
tel (06)49848850 of marion.berendsen@ryb.nu

Reacties kunnen uiterlijk tot 31 oktober 2018 gemaild worden aan:
m.wijers@bibliotheekbrummenvoorst.nl